Rogaland fylke befinner seg på Vestlandet, og grenser til Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Hordaland. Regnet etter innbyggertall er Rogaland Norges fjerde største fylke. Rogaland har 26 kommuner og administreres fra Stavanger.

Fylket kan deles opp i ulike geografiske områder, hovedsakelig Jæren, Dalane, Ryfylke og Haugalandet.

Rogaland har ca 467 000 innbyggere, og er kun slått i innbyggertall av Hordaland, Akershus og Oslo. Stavanger er den største byen med ca 130 000 innbyggere. Sandnes er den nest største byen med ca 60 000 innbyggere.

Rogaland har solide historiske røtter. Folk har vært bosatt i fylket i over 10 000 år, helt siden isen trakk seg tilbake etter istiden. Etter at Norge oppdaget oljen, har Rogaland vært en viktig og drivende del av oljeeventyret, og fylket er i dag en bauta innen utvinning av olje og gass.

Jordbruk og husdyrhold har tradisjonelt hatt en viktig posisjon i Rogaland, men over tid har også havbruk blitt en viktig næringsvei for fylket – særlig er lakseoppdrett og fiskeforedling en viktig inntektskilde for innbyggerne og fylket.

Et turistfylke

Rogaland er et naturfylke med spektakulær natur. Derfor er det også viktig at turismen er en viktig del av næringsutviklingen. Fylket byr på vakre og majestetiske naturlandskap, har har mange kjente turistattraksjoner, blant annet Lysefjorden, Prekestolen og Kjeragbotten.

Titusenvis av turister fra inn ut utland reiser til Rogaland hvert år for å nyte naturopplevelsene. Turiststrømmen fra utlandet har økt kraftig de siste årene, det samme har inntoget av norske turister, og Rogaland er derfor et viktig turistfylke.