Banker i Rogaland

Rogaland er et stort fylke, og har mange banker. Her finner du alt fra storbankene til hyggelige lokalbanker der forholdet til kundene gjerne er litt tettere enn i de større finansinstitusjoner. Det kan ha mange fordeler, f.eks. i forbindelse med refinansiering av lån eller opptak av boliglån.

Sparebank 1 SMN er er Trøndelag og Nordvestlandets lokalbank. Banken tilbyr kundene sine et stort spekter av ulike tjenester og produkter innen bank og forsikring.

Sparebank 1 SR-Bank er den ledende banken i Sør- og Vestlandet. Banken har røtter helt tilbake til 1839, og har i dag over 300 000 kunder. Bankens hovedkontor ligger i Stavanger.

Sparebanken Vest er et av Vestlandet ledende finanshus. Kundene får tilgang til et bredt spekter av finansielle tjenester, med gode betingelser og personlig rådgivning.

Haugesund Sparebank er Haugesund sin lokalbank. Forholdet til kundene er nært, og personlig.

Jæren Sparebank er en lokalbank for kunder i Hå, Klepp og Time. Dette er en lokalbank der et godt og personlig forhold til kundene er viktig, og der kundene gjerne følges gjennom hele livet.

Ryfylkebanken er lokalbanken til innbyggere i Ryfylke. Hovedkontoret ligger på Hjelmeland, men banken har også en filial på Jørpeland.

Sandnes Sparebank har som motto å være en litt enklere, gladere og bedre enn andre banker. Banken har et nært forhold til sine kunder, og ønsker å fremstå som engasjerte og runde i kantene.

Skudenes og Aakra Sparebank ble opprettet allerede i 1876, og er en lokalbank for beboere i Aakre og Skudenes.